NATO War Crimes in Serbia and Montenegro (ex Yugoslavia).

преко NATO War Crimes in Serbia and Montenegro (ex Yugoslavia).

NATO War Crimes in Serbia and Montenegro (ex Yugoslavia):

Serbs (and others minorities in Serbia and Montenegro, including Albanians), victims of NATO aggression on Yugoslavia (Serbia and Montenegro) in 1999. This photo gallery is in addition to KLA crimes gallery. KLA was trained and equipped by CIA, in Albania, but also by Al-Quaeda and other Islamic extremist groups. Strong Albanian lobby that is being built for last 80. years in USA, UK and others western countries resulted in successful misinforming and dragging NATO troops into the conflicts between Serbian police and KLA terrorists, in favor of KLA.

Serbia and Montenegro (Yugoslavia)

All victims of NATO bomb civilians, children and women.

——————————————————————————————————————————

Crimini di guerra della NATO in Serbia e Montenegro (ex Jugoslavia):

Serbi (e altre minoranze in Serbia e Montenegro, compreso albanesi), vittime di aggressione della NATO contro la Jugoslavia (Serbia e Montenegro), nel 1999. Questa galleria fotografica è in aggiunta al KLA galleria crimini. KLA è stato addestrato ed equipaggiato dalla CIA, in Albania, ma anche da parte di AlQaeda e di altri gruppi estremisti islamici. Forte lobby albanese che è stato costruito per l’ultimo 80. anni in USA, Regno Unito e in altri paesi occidentali hanno provocato disinformare successo e trascinando truppe NATO nei conflitti tra polizia serba e terroristi dell’UCK, a favore del KLA.

Serbia e Montenegro (Jugoslavia)

Tutte le vittime della NATO bombe civili, donne e bambini.

——————————————————————————————————————————

НАТО Ратни злочини у Србији и Црној Гори (бивша Југославија):

Срби (и остале мањине у Србији и Црној Гори, укључујући и Албанце), жртвама НАТО агресије на Југославију (Србија и Црна Гора) у 1999. Ова фото галерија је поред галерије за ратне злочине ОВК. ОВК је била обучена и опремљена од стране ЦИА-е, у Албанији, али и АлКаиде и других исламских екстремистичких група. Снажан албански лоби који се гради за последњих 80. година у САД, Великој Британији и другим западним земљама, резултат успешне погрешне информисаности и превлачењем НАТО трупа у сукобима између српске полиције и терориста ОВК, у корист ОВК.

Србија и Црна Гора (Југославија)

Све жртве НАТО бомбардовања цивила, жена и деце.

——————————————————————————————————————————

Schermata

Schermata-1

Schermata-2

Schermata-3

Schermata-4

Schermata-5

Schermata-6

Schermata-7

Schermata-8

Schermata-9

Schermata-10

Schermata-11

Schermata-12

Schermata-15

Schermata-16

Schermata-20

Schermata-21

Schermata-22

Schermata-23

Schermata-25

Schermata-28

Schermata-26

Schermata-29

Schermata-32

Schermata-33  ——————————————————————————————————————————

Србија (Косово): УНМИК Легаци: Неуспех у дељењу правде и репарација родбини отетих

Овај извештај открива како Привремена административна мисија Уједињених нација на Косову (УНМИК), оптужен за заштиту људских права на Косову, очигледно није успело да покрене хитну и темељну истрагу када су људи пријавили чланове њихових породица несталих у непосредно након рата. Амнести Интернешенел сматра да су отмице које су се десиле након завршетка оружаног сукоба у јуну 1999, били су део широко распрострањена, као и систематски, напад на цивилно становништво и да представљају злочине против човечности и треба да се истражује, као што су. |

Document – Serbia (Kosovo): UNMIK Legacy: The failure to deliver justice and reparations to the relatives of the abducted

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

https://www.amnesty.org/en/documents/eur70/009/2013/en/

——————————————————————————————————————————

03.24.2019 → 20 years since the NATO bombing of Serbia. WHY?

24 marzo 2019 → 20 anni dal bombardamento NATO della Serbia. PERCHÈ?

20. година од НАТО бомбардовања Србије. ЗАШТО?

Translate: I.M.

Traduto da: I.M

Превео и уредио: И.М.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯